Нова публикация на български език за библиотеките като трето място и пандемията

Доклад за библиотеките като трето място и последиците от COVID-19 Излезна от печат сборникът доклади от 30-тата Национална конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация. Тук споделям текста на своя доклад от публикувания сборник. This post links to the published text of the paper on Libraries as a third place in COVID times delivered at the 30th … Continue reading Нова публикация на български език за библиотеките като трето място и пандемията