Ако сте студент и се интересувате от дезинформация, може да кандидатствате за стаж в GATE

Стажантски програми Институтът GATE - Големи данни за интелигентно общество - участва във форума на кариерното развитие на Факултета по математика и информатика при Софийския Университет Св. Климент Охридски на 08.06 и 09. 06. Събитието e със свободен достъп и се провежда онлайн. В тези два дни се представят проектите, които разработва Институтът. На 09.06 … Continue reading Ако сте студент и се интересувате от дезинформация, може да кандидатствате за стаж в GATE