Как да откриваме дезинформация в социалните медии?

Първата лятна школа по дезинформация ще се проведе в Пловдив на 26-27 юли 2021 г.

Организирана е от Института Гейт – Големи данни за интелигентно общество и
Асоциация “Развитие на информационното общество” – АРИО
.

Ако се интересувате и желаете да кандидатствате, моля попълнете този формуляр до 8 юли 2021. Школата се подкрепя финансово от института Гейт и е безплатна за участниците. На силни кандидати, които не живеят в Пловдив, ще бъдат предоставени стипендии за участие.
Местата за участие са ограничени.

Въведение

Лятната школа е предназначена за студенти от филологически, информатични, медийни и библиотечни специалности. Тя цели да представи как се прилагат методите на традиционния лингвистичен анализ, който помага да се открият твърдения, които трябва да се проверят, както  и  методите от областта на автоматична обработка на естествен език. Освен че дава полезни знания и умения от областта на анализа на текстове от социалните медии, школата интегрира знания от различни филологически дисциплини и въвежда полезни умения от областта на информационната грамотност. 

Темата за дезинформацията в българските медии е все още недостатъчно проучена от филологическа гледна точка и участието в лятната школа може да даде интересни идеи за курсови и дипломни работи на участниците. 

ПрИМЕР ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ

Тези сутрин позната ми прати пост от Фейсбук (махнала съм името на разпространителя).

Ако ви вълнува темата за дезинформацията, това съобщение от фейсбук е хубаво упражнение за уменията да се провери дали Хенри Кисинджър е автор на написаното. Наскоро имаше новини как той съветва президента Байдън, но дали тези срещи са разглеждали ваксинациите?

В случая имаме преводен текст с грешки при предаването на български. В нашата школа ще обърнем специално внимание на езиковите особености и тематиката, в която се разпространяат съмнителни твърдения около тема, която вълнува всички нас – пандемията. Ще разгледаме темата за дезинформацията и в контекста на информационната и медийната грамотност.

Теми

 • Увод в дезинформацията, малинформацията и мизинформацията.
 • Социалните медии и дезинформацията – кратък преглед с примери, свързани с COVID-19.
 • Разпознаване на дезинформация – основни предизвикателства.
 • Езикови маркери за дезинформация (в българския език).
 • Използване на технологии за обработка на естествен език – как да се разработят методи за машинно обучение за разпознаване на дезинформация.
 • Какви организации се борят с дезинформацията  и по какъв начин.
 • Личната роля и принос в намаляване на дезинформацията. Информационна и медийна грамотност.

МЕТОДИ на обучение

Презентации от екип от преподаватели на място и онлайн, панелни дискусии и практически упражнения. 

Предварителна рограма

ВремеСесияЛектор
Ден 1Езикови феномени, които се срещат при  възможна дезинформация
9:00Регистрация
9:30Въведение. Запознанство, цели и начин на организация на школата.Милена Добрева
9:45Увод в дезинформацията. Сродни понятия. Калина Бончева
10:15Лично търсене на съмнителни примери и обсъждане какво ги прави такива. Обсъждане на тенденции. Практическо упражнение
10:45 Пауза кафе
11:00Социалните медии и дезинформацията. Предпочитания към социални медии у нас и по света. Какво характеризира картината в България? Силвия Гаргова, Ирина Темникова
11:20Кратък преглед на примери, свързани с COVID-19. Предходни системни изследвания – методика.Ирина Темникова 
12:00 Класифициране на примери от българските социални медии – кратки текстовеПрактическо упражнение
12:30 Обед
13:15Езикови подсказки в областта на дезинформацията Граматични обороти Стилистични характеристики и гладкост на изказа Невербални маркери Теория на „горещата точка“Кои характеристики могат да се изследват автоматично и как? – дискусияПетя Бъркалова, Ирина Темникова, Руслана Маргова 
14:30Класифициране на примери от българските социални медии – дълги текстове. Определяне на тема при дълги текстове. Практическо упражнение
15:30-17:00Обобщение на деня и подготовка за следващия ден
Ден 2Компютърни методи за анализ 
9:00amВъведение в ден 2 – преход от лингвистични към компютърни методиМилена Добрева, Ирина Темникова 
9:30Използване на технологии за обработка на естествен език – как да се разработят методи за машинно обучение за разпознаване на дезинформация.Ирина Темникова 
10:00Средства за извличане на данни от социални медии (Crowdtangle; извличане на данни от Tweeter). Проблеми с данните – дедупликация и почистване. Калина Бончева, Силвия Гаргова
10:30Практическо упражнение – оглед на сурови данни и откриване на проблеми. Милена Добрева
10:45 Пауза кафе
11:00Трениране на алгоритми за класификация – основни принципи и проблеми при българския език
12:00 Упражнение по класификация 
12:30 Обед
13:15Какви организации се борят с дезинформацията  и по какъв начин. Милена Добрева, Силвия Гаргова
14:30Информационната и медийната  грамотност. Брейнсторминг за възможни игри, които да подпомогнат формирането на аналитични умения в младото поколение.Милена Добрева
15:30-16:00Заключение

Преподавателски екип

Лятната школа се координира от Д-р Милена Добрева. 

В екипа участват (лично или онлайн): 

 • Проф. Калина Бончева, Шефилдски Университет
 • Д-р Ирина Темникова
 • Руслана Маргова, докторант
 • Силвия Гаргова 

Leave a Reply