Нова публикация на български език за библиотеките като трето място и пандемията

Доклад за библиотеките като трето място и последиците от COVID-19

Излезна от печат сборникът доклади от 30-тата Национална конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация. Тук споделям текста на своя доклад от публикувания сборник.

This post links to the published text of the paper on Libraries as a third place in COVID times delivered at the 30th National Conference of the Bulgarian Library and Information Association (15-16 October 2020). The publication is in Bulgarian.

Leave a Reply