Ако сте студент и се интересувате от дезинформация, може да кандидатствате за стаж в GATE

Стажантски програми

Институтът GATE – Големи данни за интелигентно общество – участва във форума на кариерното развитие на Факултета по математика и информатика при Софийския Университет Св. Климент Охридски на 08.06 и 09. 06. Събитието e със свободен достъп и се провежда онлайн.

В тези два дни се представят проектите, които разработва Институтът. На 09.06 можете да се присъедините в 11:00 ч. или в 14 ч. тук.  

Стажантските програми са фокусирани в следните направления:

За да канидатствате за стажантска програма попълнете регистрационната форма и споделете автобиография и мотивационно писмо.

  • За допълнителна информация пишете на career AT gate-ai.eu.
  • Ако се интересувате от стажантска програма по темата Дезинформация, можете да се свържете и с мен, milena.dobreva AT gate-ai.eu.

Уебинар: Начални изследвания на дезинформацията за COVID-19 в българските социални медии

Уебинарът ще се състои на 10 юни в 15 часа. Докладчици са Калина Бончева, Силвия Гаргова и аз. Докладът ще представи пилотно изследване на съдържанието на тема COVID-19 от социални медии в България. Ще бъдат разгледани накратко съвременните тенденции за приложение на методи за анализ и класификация на съобщения от социалните медии. Ще се обсъди как са събрани данните за началното изследване от тематични групи във Фейсбук, резултатите от анотация на две начални множества от подбрани съобщения от Фейсбук в съпоставка с международни изследвания на социални медии на английски, испански и френски език и плановете за бъдеща работа. COVID-19 e избран като тема на пилотното изследване поради значимия социален интерес и изобилието на дезинформация по темата.

Уебинарът се провежда в Microsoft Teams, https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html…

Leave a Reply